ایمنی جوشکاری

ایمنی جوشکاری ایمنی جوشکاری بدون شک یکی از نیازهای هر کارگاه یا کارخانه ای که در آن کار صنعتی انجام می گردد رعایت ایمنی است . این محصولات شما را از هرگونه خطر در مورد سیستم هواگاز ایمن می کند .  فلاشبک پشت دسته فلاشبک بین شیلنگ فلاشبک رگلاتور فلاشبک کوپلینگ قطع کن جوشکاری

قطع کن جوشکاری

قطع کن جوشکاری از محصولات زینسر آلمان محصولی برای صرفه جویی در وقت و هزینه می باشد.طریقه کارکرد قطع کن جوشکاری به این صورت می باشد که قطع کن گاز بین مسیر رگلاتور و دسته جوشکاری قرار میگیرد و در هنگام نیاز با قراردادن دسته جوشکاری روی نگهدارنده شعله از روی نازل جوش خاموش می شود .

فلاشبک کوپلینگ

فلش بک چیست ؟ وسیله ای ایمنی نیازمند هر کارگاه و کارخانه ای است که در آن کار صنعتی انجام می گردد . این وسیله ایمنی همانطور که از نامش پیداست برای برای جلوگیری از برگشت آتش به سمت کپسول مورد استفاده قرار می گیرد .  فلاشبک کوپلینگ فلش بک ها دارای مدل ها و…

فلاشبک رگلاتور

فلاشبک رگلاتور دارای مدل ها و شکل های مختلفی است که همه یک هدف واحد دارند اون هم جلوگیری از خطر و برگشت آتش است . این مدل فلش بک برای اتصال به جای مهره و سر شیلنگی مانومتر استفاده می گردد . 

فلاشبک زینسر آلمان

فلش بک یا فلاشبک  یکی از تجهیزات ایمنی زینسر آلمان است که به شیر یکطرفه معروف است . همانطور که از نامش مشخص است .این وسیله جهت جلوگیری از برگشت آتش به سمت سیلندر هوا و گاز است .هرگاه آتش از سمت سرپیک به سمت سیلندر حرکت کند تا فلش بک برسد جریان قطع می گردد.