خطوط توزیع گاز

خطوط توزیع گاز برای داشتن دائم گاز و داشتن مصرف کننده بیش از یک نفر ما به سیستم خطوط توزیع گاز نیازمند هستیم . این خطوط برای توزیع گاز بدون قطعی کاربرد دارد .  سیستم توزیع گاز ( پالت ) مانومتر سانترال گاز مانومتر مصرف کننده

مانومتر مصرف کننده

مانومتر مصرف کننده بی شک برای داشتن فشار مطلوب برای کار شما نیازمند یک رگلاتور هستنید و چون هر اپراتور به صورت جدا تغذیه می گردد به این رگلاتور ها رگلاتور یا مانومتر مصرف کننده می گویند .  این مانومتر ها معمولا تک گیج می باشند و دارای فشار های کاری از میلی بار تا…

سیستم توزیع گاز ( پالت )

پالت چیست ؟ پالت یک نگهدارنده است که کپسول ها را در مجموع به.شکل یک قفس فلزی به دور هم نگه می دارد و توسط منی فولد های استیل و مسی به هم متصل می کند . سیستم توزیع گاز ( پالت ) چرا از آن استفاده می گردد ؟ هرگاه از یک گاز به…