برش پلاسما

برش پلاسما یک روش ذوب است ، جایی که فلز مورد برش توسط جت پلاسما ذوب می شود. جت گاز برش تا زمانی که به حالت چهارم ماده یعنی یعنی گاز پلاسما بسیار پرانرژی برسد گرم می شود و توسط منبع انرژی پلاسما در حال بارگیری (یونیزاسیون) می باشد.

دستگاه گانتری برای برش لیزری و پلاسمایی

دستگاه گانتری برای برش لیزری و پلاسمایی به دلیل کیفیت عالی در برش در سراسر جهان شناخته شده است و همه صنعتگران   به قابلیت فوق العاده آن اطمینان دارند . لیزر فیبر ZINSER 1825-S یک ماشین راهنما با کیفیت بالا برای برش لیزر و پلاسما و برای کارهای برش ترکیبی است. دستگاه پرتال سرعت و…