سرپیک جوشکاری زینسر

سرپیک جوشکاری زینسر یکی از محصولاتی که همواره مورد استفاده صنعتگران در کل جهان قرار می گیرد سرپیک جوش است . این سرپیک دارای چهار/4 عدد نازل جوشکاری است .این مجموعه توانایی جوشکاری از 0.5 میلیمتر تا 6 میلیمتر را دارد . این مجموعه هواگاز است و با گازهای اکسیژن و گاز استیلن یا پروپان مورد استفاده قرار می گیرد .این محصول دارای یک دسته ، چهار عدد نازل می باشد . این سرپیک دارای مقاومت و طول عمر بسیار زیادی است .