دستگاه جوش پلاستیک

یکی از زمینه های کاری زینسر آلمان کار با هوای داغ یا به عبارتی انواع سشوار صنعتی زینسر آلمان برای جوشکاری انواع پلاستیک و همچنین سوزاندن رنگ می باشد.سشوار های صنعتی زینسر آلمان برای جوشکاری پلاستیک با انواع نازل های مختلف و در توان های متفاوت کمک شایانی به صنایع جوشکاری پلاستیک نموده است.