دستگاه PREMIUM SERIE

دستگاه های سری ZINSER premium به دلیل کیفیت عالی در برش در سراسر جهان شناخته شده است و همه صنعتگران   به قابلیت فوق العاده آن اطمینان دارند . شرکت هایی مانند صنعت فولاد برای دهه ها متوالی به ماشین های ZINSER اعتماد کرده اند و از آن استفاده می کنند .