سشوار ثابت

سشوار ثابت نیز همانند دیگر سشوار های صنعتی برای جوش دادن انواع پلاستیک ، سوزاندن رنگ ،خشک کردن و ذوب کردن مواد پلاستیکی کاربرد دارد . این محصول تنها در یک مورد با دیگر محصولات تفاوت دارد و این است که به صورت ثابت کاربرد دارد و قابل حرکت نیست .

سشوار ثابت مدل MK40

سشوار ثابت نیز همانند دیگر سشوار های صنعتی برای جوش دادن انواع پلاستیک ، سوزاندن رنگ ،خشک کردن و ذوب کردن مواد پلاستیکی کاربرد دارد . این محصول تنها در یک مورد با دیگر محصولات تفاوت دارد و این است که به صورت ثابت کاربرد دارد و قابل حرکت نیست . مزایای استفاده از سشوار…

سشوار صنعتی

هر جا که حرفه ای ها از هوای گرم استفاده کنند ، دستگاه های هوای گرم و دستگاه های جوشکاری از ZINSER وارد بازی می شوند. قابلیت اطمینان و کارایی بالا و طیف گسترده ای از لوازم جانبی از عملکرد کامل و کارآمد اطمینان می دهد.

سشوار صنعتی یونیترم 1600 وات

سشوار صنعتی یک محصول برای گرم کردن ، خم کردن ، سوزاندن رنگ ، خشک کردن و ذوب کردن مواد پلاستیکی است که توانایی 600 درجه حرارت را دارد . این محصولات دارای دو مدل است که یکی از آنها 800 وات و دیگری 1600 وات می باشد . این محصولات دارای وزنی 1.5 کیلوگرم…

سشوار صنعتی یونیترم 800 وات

سشوار صنعتی یک محصول برای گرم کردن ، خم کردن ، سوزاندن رنگ ، خشک کردن و ذوب کردن مواد پلاستیکی است که توانایی 600 درجه حرارت را دارد . این محصولات دارای دو مدل است که یکی از آنها 1600 وات و دیگری 3000 وات می باشد . این محصولات دارای وزنی 1.5 کیلوگرم می باشد که خود این موضوع یکی از حسن های این محصول است . 

جامبوترم

هر جا که حرفه ای ها از هوای گرم استفاده کنند ، دستگاه های هوای گرم و دستگاه های جوشکاری از ZINSER وارد بازی می شوند. قابلیت اطمینان و کارایی بالا و طیف گسترده ای از لوازم جانبی از عملکرد کامل و کارآمد اطمینان می دهد.دانش فنی برای ساخت وسایل هوای گرم و دانش دقیق در صنعت پایه و اساس پیشرفت های نوآورانه و آینده محور است.

سشوار صنعتی جامبوترم 3000 وات

سشوار صنعتی جامبوترم 3000 وات یک محصول برای گرم کردن ، خم کردن ، سوزاندن رنگ ، خشک کردن و ذوب کردن مواد پلاستیکی است که توانایی 600 درجه حرارت را دارد . این محصولات دارای دو مدل است که یکی از آنها 1600 وات و دیگری 3000 وات می باشد . این محصولات دارای وزنی 1.5 کیلوگرم می باشد که خود این موضوع یکی از حسن های این محصول است . 

سشوار صنعتی جامبوترم 1600 وات

سشوار صنعتی جامبوترم 1600 وات یک محصول برای گرم کردن ، خم کردن ، سوزاندن رنگ ، خشک کردن و ذوب کردن مواد پلاستیکی است که توانایی 600 درجه حرارت را دارد . این محصولات دارای دو مدل است که یکی از آنها 1600 وات و دیگری 3000 وات می باشد . این محصولات دارای…