سیستم توزیع گاز ( پالت )

پالت چیست ؟ پالت یک نگهدارنده است که کپسول ها را در مجموع به.شکل یک قفس فلزی به دور هم نگه می دارد و توسط منی فولد های استیل و مسی به هم متصل می کند . سیستم توزیع گاز ( پالت ) چرا از آن استفاده می گردد ؟ هرگاه از یک گاز به…