فلاشبک کوپلینگ

فلش بک چیست ؟ وسیله ای ایمنی نیازمند هر کارگاه و کارخانه ای است که در آن کار صنعتی انجام می گردد . این وسیله ایمنی همانطور که از نامش پیداست برای برای جلوگیری از برگشت آتش به سمت کپسول مورد استفاده قرار می گیرد .  فلاشبک کوپلینگ فلش بک ها دارای مدل ها و…