فک برش نیمه اتوماتیک

فک برش نیمه اتوماتیک دارای ابعاد ، اشکال و سایزهای مختلف است که هرکدام برای برش روی دستگاه های پرتابل نصب و عمل برش را انجام می دهند . این فک ها از آلیاز مس و برنج ساخته شده است و قدرت تحمل و فشار زیادی دارد . این فک ها دارای سه شیر است که دو عدد از آنها برای گاز اکسیژن و یک عدد برای گاز استیلن یا پروپان کاربرد دارد.